GoodDog Hundeinstruktør

Okei, nå sprekker ballongen: Jeg skal delta på GoodDog Hundeinstruktørutdanning 2013!

Hundeinstruktør

Gjennom GoodDog Center kan du nå ta hundeinstruktørutdannelsen som Hundens Utbildningsakademi i Sverige tilbyr.

Målet med utdannelsenMålet med vår instruktørutdannelse er å gi en bred og grundig kunnskap som gjør at du føler deg klar til å starte eget foretak i hundebransjen når utdannelsen er ferdig. Takket være at du får med deg tre forskjellige diplom som gir deg mulighet til å ha kurs med eller uten klikker, og ha RallyMix®kurs, kan du umiddelbart komme i gang med et bredt kurstilbud, noe som igjen øker sjansen for å lykkes med foretaket ditt.

Utdannelse hos oss

Elevene våre er svært fornøyd med den nye formen for undervisning de får, noe som gjør oss trygge på at vår undervisningsmodell er den vi ønsker å fortsette med.

De nye delene er at utdannelsen fører til tre seperate diplom; hundeinstruktør, hundeinstruktør med klikker og RallyMix®instruktør. Alt for at du som en fremtidig instruktør og entreprenør skal kunne tilby et så bredt spekter av kurs fra starten av.

Vi velger å fokusere på positiv forsterkning, både hos hunder og mennesker. Vi mener at straff ikke fører til varige resultater, eller at det å være hundeeier er en slags maktkamp. Vi verdsetter et godt forhold, at det lønner seg å forsterke det en vil ha, og at det gir langsiktige resultater.

Vi har valgt å ha små instruktørgrupper fordi vi ønsker å bevare kvaliteten; maks 8 elever.
Etter at vi redusert gruppestørrelsen har vi merket at kvaliteten har økt.

Kostnaden for utdannelsen betales fortløpende for hvert kurs, for å gjøre det enklere for deg. Kostnaden er hva den er og ingen renter vil bli lagt til.

Utdannelsens omfang

Utdanningen varer i 13 helger, 10-18 lørdager og søndager 10-17, og gir deg muligheten til å holde valpekurs, hverdagslydighet og kurs med klikker. I tillegg vil du bli sertifisert RallyMix®instruktør, og får rett til å dømme sportens Treningsklasse.

Hos oss er innlæringspsykologi og metodikk viktige pilarer i arbeidet som hundeinstruktør. Vi ser på innlæringspsykologiens historie, både teori og praksis, og vi går gjennom både tradisjonelle, myke metoder og moderne, positiv trening, og forklarer forskjellen mellom disse.

Hjemmearbeid

I tillegg til arbeid på skolen er det også mye lekser som skal bli gjort og innlevert, for at du skal få så bred utdannelse som mulig. Bøker blir lest som et supplement til hva vi går gjennom i undervisningen og praksis blir gjort med såkalte prosjekthunder, både alene med hunden, hunden og dens eier, og i kursform. Rasepresentasjoner skal skrives og innleveres, og tilslutt skal en eksamensoppgave skrives, som kan bli publisert i nettmagasinet Hundens Värld.

Eksamen og diplomering

I løpet av utdannelsen må du ta flere prøver slik at vi får bevis for at læring skjer i den hastigheten som den er ment, og at hele gruppen henger med i undervisningen.

Under den siste helgen avsluttes utdannelsen med både en praktiskt og teoretisk prøve. I tillegg må eksamensoppgaven innleveres.

Etter avsluttet og godkjent utdannelse vil du motta et diplom som hundeinstruktør, hundeinstruktør med klikker og RallyMix®instruktør.

Etter utdannelsen har du mulighet til å bli medlem hos Sirius Hundkonsulter, og kan på denne måten få mulighet til å reklamere for ditt eget foretak, og i tillegg bli omtalt på RallyMix.se sin nettside på oversikten over instruktører og dommere. Dette gir deg også muligheten til å nå ut til flere potensielle kunder.

Forelesere

Natasja Ravenklint: hundepsykolog, hundeinstruktør, klikkerinstruktør m.m.

Malvina Ravenklint: hundefysioterapeut, bassengtrener, hundepsykolog m.m.

Både Natasha og Malvina Ravenklint er opplært i både Sverige og USA. De er forpliktet til alltid å holde sine kunnskaper oppdatert og videreutdanner seg hvert år. Les mer om deres utdanning.

Pris: 26 500 kr

Betaling: 4500 kr påmeldingsavgift, resterende betaling per modul 8 x 2750 kr.

Overnatting
GoodDog venter på bekreftelse på ny, større lokal og håper vi kan erbjuda overnatting der. Kurset blir uansett i sentrale Oslo.

Forkunnskaper Søkere må være 18 år eller eldre, og ha god erfaring med hunder, men fremfor alt en meget stor interesse for hunder, og vil hjelpe både hunder mennesker til et bedre liv sammen.

De ulike deleneDel 1 & 2 – Tradisjonell, myk hundetrening

Under utdannelsen to første helger går vi gjennom den tradisjonelle, myke treningen i praksis, og gir deg en innføring i innlæringspsykologi, etologi og aktivering. Det du lærer disse helgene, kan du bruke som et teoretisk og praktisk grunnlag for å holde valpekurs, grunnkurs og videregående kurs

Del 3 – Klikker

I løpet av denne helgen vil du få et fundament i klikkertrening i teori og praksis. Vi vil dekke hvordan og hvorfor det fungerer, og de ulike læringsformer som vi bruker i klikkertreningen.

Del 4 – Innlæringspsykologi

I løpet av denne helgen fordyper vi oss i innlæringspsykologi, noe som er nødvendig for å bli god på å virkelig forstå hvordan en kan trene på best mulig måte. Vi går gjennom innlæringspsykoligens grunnleggende termer, fordelene med positiv forsterkning, ulempene med straff, ulike metoder vi kan bruke, og mye, mye mer.

Del 5 – Etologi

I løpet av denne helgen går vi gjennom det grunnleggende innenfor etologien og dens utvikling. For å faktisk trene hunden og få hundeeiere til å forstå sine hunder, må vi forstå hvorfor hunden gjør det den gjør. Etologien er i stadig endring, siden forskning på hunder er et svært nytt forskningsområde. Vi holder oss kontinuerlig oppdatert, og vi vil hjelpe deg å få en god base, og holde deg oppdatert.

Del 6 – Hundens helse

I løpet av denne helgen fordyper vi oss i hundens helse. Du vil blant annet få en grundig oversikt over hvordan du kan strekke og massere hunden din hjemme, lære om hundens vanligste sykdommer, hva du kan gjøre selv og når det er viktig å gå til dyrlegen. Vi vil også diskutere kosthold, mosjon og aktivisering.

Del 7 & 8 – Moderne, positiv hundetrening

I løpet av to helger går vi gjennom moderne, positiv trening, eller noe som vi kaller klikkertrening. Her har vi valgt å forenkle klikkertrening, som kan være avskrekkende for mange mennesker pga dens kompleksitet, uten at det går utover klikkertreningens prinsipper. Disse to helgene vil gi deg diplomet hundeinstruktør med klikker ved eksamen og du kan da holde både valpekurs, grunnkurs og videregående kurs på denne moderne måten.

Del 9 – Pedagogikk & rasekunnskap

I løpet av denne helgen kombinerer vi opplæring i kunsten å undervise og formidle beskjeder med utvikling av rase og deres særegenheter.

Del 10 – Instruktørens rolle & eget foretak

Når vi nærmer oss slutten av utdannelser, og du har mye kunnskap, skal vi diskutere og fordype oss i den rollen vi har som instruktører for å på den måten bli enda bedre når vi underviser. Vi begynner også å gå inn i hva vi bør tenke på når vi skal starte eget foretak og diverse grunnleggende kunnskap om dette.

Del 11 & 12 – RallyMix®

I løpet av disse to helgene går vi gjennom det grunnleggende i RallyMix®. Hvordan sporten oppsto, hva den handler om og dens betydning. Vi jobber oss gjennom Treningsklassens 34 skilt. Helgene varierer hele tiden mellom teori og praksis. Når du har lært sporten selv, får du også muligheten til å prøve å lære det bort til andre i gruppen. Vi går også gjennom bedømmingsreglene, og du får prøve å gå ved siden av som dommer.

Når du er ferdig med utdannelsen får du diplom som RallyMix®instruktør og dommer i Treningsklassen.

Del 13 – Eksamen

Når vi har tilbragt et år sammen, og du har massevis av kunnskap, er det tid for eksamen.
Den består av både teoretisk og praktisk prøve.

Når du er ferdig med dette kan du titulere deg som sertifisert hundeinstruktør, sertifisert hundeinstruktør med klikker og sertifisert hundeinstruktør og dommer i RallyMixens Treningsklasse.

(I Norge leser vi også på fredager så modulene er komprimert ned til 9 stk.) Gratulerer og velkommen i vårt team!