Figurantkurs: MH, K-Test & FA

FIGURANTKURS: Karaktertest, Funksjonsanalyse, MEntalbeskrivelse hund
Alle deltakerne besto, og jeg kan være figuranter for K-Test, MH & FA 🙂

Kurs:

 • Fredag: 18:00-20:30 Samling for teori og gjennomgang. Introduksjon
 • Lørdag: 09:00 – 12:00 Teori MH 12:00 – 16:00 Praksis MH
 • Søndag: 09:00 – 11:00 Teori K-Test og FA. 11:00 – 15:00 Praksis K-Test og FA.

Teori:

 • Belastning: K-test, MH, FA.
 • Gennomgang av krav for testleder
 • MĂĽlsetning figuranter: Bygge bane, utføre figurantarbeid til moment, klargjøre momenter etter hver hund. MH: Maks 8 hunder/dag.
 • Moment-faser:
 • 1. Vekkingstyrking av pĂĽvirkning skal vĂŚre lik for alle hunder
 • 2. Gjennomføring – styrke og utforming lik for alle hunder
 • 3. Avslutning (avreaksjon): det skal ikke skapes en ny pĂĽvirkning.
 • MH: 2 min avreagering per øvelse. FA: ingen avreagering
 • Indre revirgrense: 4m. Ytre revirgrense: varierer.
 • MH:
 • 1. Hilsing, kontakt, samarbeide, hĂĽndtering 2. Lek & Drakamp 3. jakt: Lille-haran – 1 fille til hver hund. delvis skjult start. 4. AktivitetsnivĂĽ: passivitet. 5. Avstandslek: 1 spøkelse. 6. Overraskelse: kjeledress 7. Lydfølsomhet: skrammel, 8. 2 Spøkelser. 9: lek 10: skuddprøve.
 • – MH: 2 min regel: mĂĽ komme tilbake innen 2 min, ellers er du ute av konkurransen
 • – bygge MH bane & teste avstandslek, samt spøkelser.
 • – bygget skrammel, lille-haran, kjeledress, 2 spøkelser.
 • K-Test:
 • 1. Tilgjengelighet 2: tildekket passiv figurant 3. Overraskelse, lydpĂĽvirkning skrammel. 4. Visuell pĂĽvirkning: plutselig tilsynekomst av figurant som løper pĂĽ skrĂĽ. 5: skuddprøve.
 • Funksjonsanalyse:
 • 1: Tilgjengelighet: hilse pĂĽ flokk. 2: lekelyst med file 3: jaktlyst hare gjennom rør
 • 4. Jaktkamp stort bytte – store haran: løpe i sikk-sakk i 2-3 meter sammen-krøket.
 • 5. Førertilknytning/koordinering – figurskog. 6: figurskog – overraskelse – figur spretter opp. 7.overraskelse: kjeledress 8: lydfølsommhet – skrammel 9: sosial kamp – svare oppfordring til kamp. 10: “Dominans”: spøkelse pĂĽ slede. 11. Forsvarslyst: 2 spøkelser i trekant inn mot hunden 12: skuddprøve.
 • – se økende belastning
 • – mange hunder sjekker samtlige reder – hvor figurantene kommer fra.

 

I praksis satt vi opp MH-banen og FA-banen sĂĽ godt det lot seg gjøre. Øvde pĂĽ MH: Moment 5: Avstandslek, Moment 6: Overraskelse, Moment 7: Lydfølsomhet og Moment 8: Spøkelser. – Og hadde gjennomgang av moment 5 med hund. PĂĽ FA øvde vi pĂĽ: Moment 4: Jaktkamp stort bytte, Moment 5 & 6: Førertilknytning, Moment 8: Lydfølsomhet, Moment 9: Sosial kamp & Moment 10: Dominans, – og gjennomgikk disse momentene med hund.

Penny prøvde seg pü avstandslek 3 ganger, hvor hun mütte tisse etter en lang dag i bilen 2 av gangene og siste gangen ble hun bare stüendene hos meg. Nür vi først kom frem til figurant var det trivelig ü hilse pü!

image

image

image

image

image

image

Link:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *