Samling 4: Klikkertrening & Innlæringspsykologi, Hundeinstruktørutdanning

Hundeinstruktørutdanning Hundens Utbildningsakademi | © IvrigHund.com
Hundeinstruktørutdanning Hundens Utbildningsakademi | © IvrigHund.com

Samling 4 av GoodDog Center & Hundens Utbildningsakademi Hundeinstruktørutdanning 21-23.6.13 inneholdt temaene Klikkertrening & innlærngspsykologi.

Helgen skulle også inneholdt temaet massasje, men det ble utsatt til senere.

Dag 1:

 • Fordypet innlæringspsykologi
 • Positiv/Negativ forsterkning/straff
 • Atferdens SBK
 • – Stimuli/Situasjon
 • – Beteende / Respons
 • – Konsekvens
Hundens Utbildingsakademi & GoodDog – Instruktørutdanning 21-23.6.13
Hundens Utbildingsakademi & GoodDog – Instruktørutdanning 21-23.6.13
 • Operant innlæring trening vs livet
 • – Positiv forsterkning er den mest effektive måten å trene, belønner det vi vil ha, og får mer.
 • Generalisering = en innlært atferd utføres i en situasjon hvor man ikke har trent før. Vi må øve i ulike miljøer / situasjoner for at hunden skal lære seg til hva signalet betyr og at det lønner seg. Stress blokkerer kunnskap.
 • Belønningsskjema
 • Kontinuerlig: Gevinst hver gang.
 • Uregelbundet (intermittent): Uforutsigbar gevinst.
 • Fast: Gevinst ved et fast skjema, f.eks. hver 3.dje.
 • Forsterker: Øker Atferden.
 • – En forsterker leder til at en atferd forekommer oftere (frekvens), med større durasjon/ intensitet
 • Påvirker effekten av forsterkning:
 • – Umiddelbarhet, Kontigens, Magnitud, Mättnad og deprivasjon, Individuelle skillnader.
 • Primære og sekundære forsterkere
 • – Primære forsterkere (ubetingede forsterkere): ikke innlærte forsterkere: mat, drikke, oksygen..
 • – Sekundære (betingende forsterkere): En innlært forsterker som blir innlært ved å ha blitt sammenkoblet med en primærforsterker, ros, penger, klikker, lek, mat
 • Hvorfor funker forsterker?
 • Forsterkerens verdi
 • Straff

Dag 2:

Fordypet innlæringspsykologi

 • Forsterker
 • Farer med P+ (Positiv straff) og R-(Negativ forsterkning)
 • Oppsummering
  – Hunden er opportunistisk egoist
 • Øvelser : Target, Shaping og planlegging
 • – Utfordre seg selv ved å prøve en treningsmetode man er mindre god på; shape, fange, lokke.. Delmål – mestring.
 • Snurre , Rundt kjegle, Sove
 • – Tydelig plan; klikker i en hånd, bånd i en annen, jo tydeligere kriterier man har; jo lettere blir det for hunden.
 • Økt 2 Øvelser
 • – Rundt kjegle
 • – Legge seg i sov
 • – Jeg trente en annen hund i shaping til sov og rundt kjegle
 • 8 innlæringsmetoder ifg. Karen Pryor
 • – 100% metoden, Straff, Negativ forsterkning, Utslokking, Lær inn en uforenelig atferd, Trene inn signal på atferden, Forme fravær av uønsket atferd, Endre motivasjon
 • Timing, Kriterier, Belønningskvalitet, Belønningsfrekvens, Belønningsplassering
 • Når, Hva, Med hva, Hvor ofte, For hva/Hvor

Dag 3:

 • Hundens Utbildingsakademi & GoodDog – Instruktørutdanning 21-23.6.13
  Hundens Utbildingsakademi & GoodDog – Instruktørutdanning 21-23.6.13

  Innlæring

 • Fordeler/ulemper ved å anvende lite hjelp
 • Fokus på det observerbare – Det vi kan se
 • Hva kan vi observere?
 • – Situasjon, Atferd, Konsekvens
 • – Verktøy: Timing, Kriterier, Belønningsfrekvens, Belønningskvalitet, Belønningsplassering.
 • Belønningsskjema
 • Premacks prinsipp (Mormors regel)
 • – Du må spise opp for å få dessert
 • Øvelse: Premack prinsipp: Om hunden snuser – Ser opp – klikk – vær så god
 • Tenk, Planlegg, Tren, Mål & Delmål
 • – Tenk: Hva er målet – Hvordan ser det ut. Treningsdagbok
 • – 3 øvelser per treningsøkt: Sette mål og delmål for uke til uke
 • Kunnskap er ferskvare
 • – Repetisjon kreves for å bevare det man har lært seg
 • Gruppearbeid og praktisk (Øvelser)
 • – Gjør en plan for å forme (Shape) frem en av følgende atferder. Legge kriterieplan
 • – Bukke, Vinke, Gå en runde rundt fører, Snurr / spinn

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *