NKK Trinn 1 Instruktørkurs

NKK Instruktørkurs trinn 1 våren 2014

Jeg deltok på NKK Trinn 1 kurs i regi Norsk Kennel Klubb region Telemark februar/mars 2014.

7 engasjerte elever, inkludert meg, bestod muntlig, teoretisk og praktisk eksamen.
Jeg har noe praktiske krav (resultater med egen hund/instruktørtimer) som gjenstår før bemyndiggjørelse som NKK Trinn 1 Instruktør (via lokal hundeklubb).

Temaer for kurset

 • Pedagogikk:
  • Kommunikasjon
  • Læring
  • Etikk & lederskap
  • Undervisningsmetoder/-former
  • Pedagogikk praksis
 • Opplæring, oppdragelse og sosialisering
  • Hundens utviklingsfaser
  • Sosialisering
  • Oppdragelse
  • Miljøtrening
  • Fysisk fostring
  • Aktivisering
  • Oppbygging/Opplæring av valp (Ros, belønning, lek, forbud, ro, kontakt…)
 • Atferd
  • Funksjonskretser
  • Individuelle anlegg
  • Målrettet atferd
  • Terskelverdi
  • Motivasjon
  • Aggressivitet – redsel
  • Konflikter
  • Stress
  • Sanser.
  • Signaler.
  • Følelser.
  • Problematferd
 • Innlæring
  • Innlæringsperioder
  • Innlæring (Vekke oppmerksomhet, Utløsning av atferd, Resultat).
  • Påvirkning = stimulering
  • Belønning / forsterkning (Ved å belønne en ønsket atferd, håper vi å øke sannsynligheten for gjentakelse. Hvis så skjer, har vi forsterket atferden).
  • Betinging / komandoord
  • Valg av / variabel belønning
  • Avvenning
  • Generalisering
  • Overføring
  • Observasjon & analyse
  • Praktisk trening med ekvipasjer
 • Oppbygging av øvelser
  • Øvelseslære: Hva skal hunden gjøre, Oppdeling/delmomenter/momenter/rekkefølge, hvilken atferd, hvilke funskjoner, hvilken påvirkning/signaler, intensitet, planlegge øvelsen.

Sensor Geir Ottesen og kursinstruktør Geir Bjørge Larsen, Trinn 3 instruktør for NKK.

Pris:  2800,-.

One thought on “NKK Trinn 1 Instruktørkurs”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *