Bli en supertrener! Fordypningskurs i kriterieplaner.

Vil du bli en supertrener? Da er dette kurset midt i blinken for deg!
Mandag og tirsdag (går over 2 dager) 4.-5-. februar 2019

Instruktør: Thomas Stokke (www.klickerklok.se)
Arrangør: Gro Saugerud / Drammen Hundesenter

Dette kurset passer for deg som vil gå i dybden og bli rå til å sette kriterier.
Kurset passer for alle hunder. Du velger delvis selv hvilke atferder du vil jobbe med, men kommer også til å få noen trenerutfordringer.

Kriterier defineres som hva hunden skal gjøre for å få belønning
Å sette riktige kriterier er avgjørende for at treningen skal være morsom og frustrasjonsfri for både hund og trener.

Kjennetegn ved gode kriterier:

Er veldefinerte
Er enkle og tydelige for hund og trener
Treneren vet eksakt hva som skal belønnes og ikke
Hunden oppfyller kriteriet raskt uten lang betenkningstid
Er realistiske
Er uforenlige med uønsket atferd
Vi kan øke kriteriene ofte
Treningen går raskt fremover

Tema for kurset:

God struktur og flyt på treningen
Planlegging av trening
Utvikle kriterieplaner
Hundens aktivitetsnivå som en del av kriteriet
Optimalisere kriterieplanen
Evaluere treningen
Justere planene individuelt
Tenke praktisk og løsningsorientert
Fokus på forkunnskaper
Latenstid
Praktiske trenerferdigheter
Timing, kriterier og forsterkning
Valg av forsterker
Fordeler og ulemper med innlæringsmetoder
Flyt (automatisert atferd)

Vi vil jobbe med 4 -6 hunder gjennom helgen. Ved påmelding beskriver du kort hvilke øvelse du vil jobbe med (eks apport, sitt, fot, innkalling eller andre ting av allmenn interesse) hvis det er din hund vi velger ut. Vi plukker ut hundene når det nærmer seg kurset.

Alle på kurset vil jobbe med samme case, følge treningen, bidra med kriterieplaner, forslag til trening og vurdere resultater. Vi vil følge progresjonen fra start og så langt vi kommer.

Eksempler på hunder vi kan bruke:

Hunder som er veldig vant med trening og ganske fersk veldig aktiv / mindre aktiv stor gjenstandsinteresse / mindre gjenstandsinteresse.
Dette for å jobbe med forskjellige utfordringer og forskjellige løsninger.
Vi vil plukke ut 4-6 hunder som vi skal jobbe med i helgen.

Foto: Gro Saugerud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *