Godkjent av PROhundguiden!

Hos PROhundguiden kan du søke opp hundetjenester som er kvalitetssikret, og har forpliktet seg til å følge PROhundguidens krav om kompetanse og moderne etisk syn på hundehold.

Hvem godkjennes i Prohundguiden?

For å kunne komme på oversikten over hundetjenester hos PROhundguiden må tilbyderne bli godkjent gjennom egne tester innenfor sitt/sine felt, samt signere et løfte om å følge PROhundguidens visjon.

– Ved PROhundguiden finner du tilbydere av hundetjenester som er moderne, oppdaterte og belønningsbaserte,

Prohundguiden

Som medlem i PROhundguiden signeres:

PROhund

 • Aldri selge aversivt utstyr som f eks Pet Corrector, struphalsbånd, strømhalsbånd eller bjeffehalsbånd.
 • Bruke kun belønningsbaserte metoder og utstyr.
 • Alltid prioritere hundens velferd og ta hensyn til individet.
 • Garantere for at min virksomhet har utstyr og lokaler som tilrettelegger for best mulig service.
 • Ikke diskriminere noen hundetyper eller mennesker.

 PROfesjonalisme

 • Behandle hunder, kunder og kolleger med gjensidig og likeverdig respekt.
 • Bedrive en virksomhet basert på evidensbasert og vitenskapelig grunnlag.
 • Følge norske lover og regler i henhold til norsk hundelov retningslinjer.
 • Følge lover og regler i henhold til arbeidsmiljøloven og norsk bedriftslov.
 • Respektere min egen rolle i forhold til andre profesjonelle og ikke gi råd innen fag jeg ikke innehar relevant utdannelse.
 • Samarbeide med og anbefale andre PROhundguiden-godkjente medlemmer ved behov.
 • Representere PROhundguiden på en god måte.
 • Akseptere at jeg kan bli rapportert til styret eller ledelsen om jeg bryter mot organisasjonens vilkår og betingelser.
 • Akseptere at jeg kan bli gransket av styret og forbinder meg til å forholde meg til deres beslutning.

PROgresjon

 • Strebe etter høyeste nivå av kunnskap og forståelse for hva vi driver med, og holde oss kontinuerlig oppdatering innom vårt felt.