Cavalier King Charles Spaniel Penny Portrett 17. Mai |© IvrigHund.no © IvrigHund.com

Agility championat 1


Penny har fått innvilget Agility championat klasse 1 og Agility hopp klasse 1 championat! Stolt av vofsen min! 

Penny søkte om agility championat med 2 napp og 1 løp med 5 feil for begge titlene, det tredje hopp og agility nappet fikk vi etter søknaden var innvilget.

Agility championat klasse 1 og agility hopp klasse 1 championat

Vi har gleden av å bekrefte at din søknad om Agility Hopp klasse 1 championat og Agiliy klasse 1 championat på din hund: [Penny], Cavalier King Charles Spaniel er godkjent. Hundens tittel er nå: AGI AGHI.  

For å oppnå agility championat klasse 1:

Mellomtitler i Agility: NKKs Sportshundkomite vedtar innføring av følgende titler:

  • AGI – ved tre 1. premier i Agility klasse 1.
  • AGII – ved tre 1. premier i Agility klasse 2.
  • AGIII – ved tre 1. premier i Agility klasse 3.
  • AGHI – ved tre 1. premier i Agility klasse hopp 1
  • AGHII – ved tre 1. premier i Agility klasse hopp 2.
  • AGHIII – ved tre 1. premier i Agility klasse hopp 3.

Mellomtitlene innføres som et tillegg i eksisterende regelverk i Agility. Alle premieringer må være oppnådd etter 1.1.15. Titler tildeles ikke i høyeste klasser (Klasse 3), da det ved tre 1. premier i denne klassen tildeles championat (hhv N ACH og N A(H)CH). Premieringer som kvalifiserer til mellomtitler (gjelder alle vedtatte grener) behøver ikke være oppnådd for ulike dommere. Titlene kan ikke tildeles NOX-registrerte hunder.

Ovenfor nevnes det at mellomtitler ikke tildeles klasse 3, noen klasse 3 hunder har imidlertid fått tittelen, det kan søkes om på nett.

 

For å oppnå tittelen må hunden ha 3 x 1.premieringer i hver klasse (0-5,99 feilpoeng). I agility er 0-5,99 feilpoeng 1. premie.  Krav for opprykksnapp er 0 feilpoeng, for å rykke opp en klasse må hunden ha 3 opprykksnapp. 

NKK om Elektronisk tittelregistrering for agility championat

Registrer agility championat for din hund gå til Min side på NKK og velg søknad om championat.

Søknad om Agility championat tittel.pdf 


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Agility championat