Agility championat

Penny har fått innvilget Agility championat klasse 1 og Agility hopp klasse 1 championat! Stolt av vofsen min! 

Penny søkte om agility championat med 2 napp og 1 løp med 5 feil for begge titlene, det tredje hopp og agility nappet fikk vi etter søknaden var innvilget.

Agility championat klasse 1 og agility hopp klasse 1 championat

Vi har gleden av å bekrefte at din søknad om Agility Hopp klasse 1 championat og Agiliy klasse 1 championat på din hund: [Penny], Cavalier King Charles Spaniel er godkjent. Hundens tittel er nå: AGI AGHI.  

For å oppnå agility championat klasse 1:

Mellomtitler i Agility: NKKs Sportshundkomite vedtar innføring av følgende titler:

  • AGI – ved tre 1. premier i Agility klasse 1.
  • AGII – ved tre 1. premier i Agility klasse 2.
  • AGIII – ved tre 1. premier i Agility klasse 3.
  • AGHI – ved tre 1. premier i Agility klasse hopp 1
  • AGHII – ved tre 1. premier i Agility klasse hopp 2.
  • AGHIII – ved tre 1. premier i Agility klasse hopp 3.

Mellomtitlene innføres som et tillegg i eksisterende regelverk i Agility. Alle premieringer må være oppnådd etter 1.1.15. Titler tildeles ikke i høyeste klasser (Klasse 3), da det ved tre 1. premier i denne klassen tildeles championat (hhv N ACH og N A(H)CH). Premieringer som kvalifiserer til mellomtitler (gjelder alle vedtatte grener) behøver ikke være oppnådd for ulike dommere. Titlene kan ikke tildeles NOX-registrerte hunder.

Ovenfor nevnes det at mellomtitler ikke tildeles klasse 3, noen klasse 3 hunder har imidlertid fått tittelen, det kan søkes om på nett.

 

For å oppnå tittelen må hunden ha 3 x 1.premieringer i hver klasse (0-5,99 feilpoeng). I agility er 0-5,99 feilpoeng 1. premie.  Krav for opprykksnapp er 0 feilpoeng, for å rykke opp en klasse må hunden ha 3 opprykksnapp. 

NKK om Elektronisk tittelregistrering for agility championat

Registrer agility championat for din hund gå til Min side på NKK og velg søknad om championat.

Søknad om Agility championat tittel.pdf 

One thought on “Agility championat”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *