Plan: Handlinskurs i Agility og Anders Hallgren seminarHallgren

I løpet av uken skal vi på agilityhandlingkurs med Ingerid Klaveness og seminar med Anders Hallgren, spent!

Inspirert av Jeanette har vi laget en ukes-oversikt.

Agilityhandling kurs

Tirsdag 11/10 – framforbytter og svingprinsipper
Torsdag 13/10 – bakbytter
Tirsdag 18/10 – thredaler/pull throughs
Torsdag 20/10 – serpentiner

Helg : Seminar med Anders Hallgren: Motor och motivation.

Fant denne linken om et tidligere seminar med Anders Hallgren, småspent kjenner jeg!

Uke 41 ivrighund.com
Uke 41 ivrighund.com

Anders Hallgren seminar:

Målsättningen med detta helgseminarium är att belysa vanliga problem som man möter i trä-ning och arbete med tjänste- och tävlingshundar. Vi tar upp olika tänkbara orsaker till varför träningen inte fungerar, framför allt drivkraft (“motor”) och motivation och sådant som påverkar dessa för träningen så viktiga begrepp. Även den som inte arbetar med sin hund kan ha stort utbyte av seminariet, eftersom det också handlar om hundens beteende i vardagen och hur man kan träna för att nå en balanserad uppfostran.

“Motor” (drive, drivkraft) analyseras noga och vi tar upp vilka processer som är knutna till detta begrepp, såväl i hjärnan som i kroppens hormonsystem. Denna djupa genomlysning ger oss kunskaper om hur vi kan arbeta för att bibehålla en hunds energi på så hög nivå att dess arbetskapacitet fortsätter vara hög.

Motivation är en individs villighet att prestera och detta begrepp är helt avgörande för hur vi lyckas i träning och arbete. Lyckas vi hålla hundens motivation hög, lyckas också träningen. Vi kan göra mycket för att öka en hunds motivation, men mycket av det vi vanligtvis gör riskerar att minska den i stället. Därför måste vi lära känna hur motivation fungerar fysiskt såväl som psykiskt. Vi går igenom vad man gör som ökar och vad vi gör som minskar en hunds motiva-tion. Vanligt är, tyvärr, att motivationen har en dalande kurva. Så trots att en hund lärt sig och kan genomföra det vi vill att den ska göra, blir resultatet dåligt för att den inte är motiverad till att göra det. Vi måste också känna till att olika saker konkurrerar om hundens uppmärksamhet, som olika maträtter frestar i en meny. Men man kan bara välja en. Det innebär att vi måste lära oss hur man kan analysera vad som motiverar hundens handlande i en viss situation. Det kan vara att hundens behov av att lära känna en ny hund på träningsplatsen är starkare än viljan att spåra en person.

Den här kursen är till stor del inriktad på varför hundar inte fungerar tillfredsställande i träning och arbete. Därför går vi också igenom faktorer som stör och förstör inlärning och prestation och olika problembeteenden, främst aggressivitet. Om en hund blir aggressiv kan det äventyra hundens karriär inom arbete och tävling. Vanligast är att hormonella störningar och smärta ligger bakom problembeteenden, helt eller delvis. Därför går vi igenom hur man kan analysera en hund i detta avseende. Också det missförstådda och missbrukade begreppet “ledarskap” ser vi närmare på från flera håll.

Kursen kommer till vissa begränsade delar att gå in på ett fysiologiskt och psykologiskt djup, t ex hur hjärnan fungerar, för att belysa drivkraft och motivation. Det behövs emellertid inga speciella förkunskaper i biologi och psykologi. De vetenskapliga djupdykningarna är mer informativa och inget man behöver lära sig och komma ihåg.

Kursen baseras på boken “Drivkraft och Motivation”, Anders Hallgren. I den kan man hämta mycket av det man vill veta mer om eller repetera efter kursen.

Välkommen till ett förhoppningsvis spännande och givande seminarium

Lördag

09.00 – 09.30 Vanliga problem med arbets- och tävlingshundar
Varför misslyckas så många?

09.30 – 10.00 Att förutsäga hundars möjligheter – om tester
Tester ger högst 60% korrekt förutsägelse. En gissning ger 50% …

10.00 – 10.30 Krav på hundarna
Är det hundarna, förarna eller träningen som är orsak till problem?

10.30 – 11.00 Träningen – hur kan vi förbättra den?
Lydnadsträning kan försämra arbetsprestationen!

11.00 – 11.30 Krav vi ska ställa på hundföraren
Kunskaper och personlighet är viktigt

11.30 – 12.00 Motor, drive, drivkraft  – definition
Det är svårt att öka drivkraft – men lätt att dämpa den!

12.00 – 13.00 LUNCH

13.00 – 14.30 Drivkraftens  fysiologi
Om genetik, hjärnan och hormoner samt faktorer som påverkar hundens drivkraft

14.30 – 15.00      KAFFEPAUS

15.00 – 17.00 Motivation, behov och emotion
Motivation: villighet och beredskap att uppnå ett mål genom specifika handlingar. Motivation är baserat på naturliga behov och verkar genom      känslor. Introduktionstiden före träningen är mycket viktig

Söndag

09.00 – 10.30 Att analysera motivation och faktorer som påverkar den samt inlärning och motivation.
Inlärning sker i logiska hjärnstrukturer. Motivation sker i emotionella  hjärnstrukturer. Inlärning och motivation har olika kurvor!

10.30 – 12.00 Olika motiv  konkurrerar. Motivation och mättnad. Belöning rör två olika system.
Hunden kan bara vara motiverad för ett beteende åt gången
Mätta alla andra behov före träningen!
Mätta inte arbetsmotivationen! Korta pass. Träna motivationen. Sluta alltid medan motivationen är hög

12.00 – 13. 00  LUNCH

13.00 – 14.30 När det inte fungerar.
Ledarskap, straff och korrigering är vanliga lösningar vid olika problem. Vad      innebär det? Faktorer som sänker tröskeln för aggression

14.30 – 15.00  KAFFEPAUS

15.00 – 16.00 Analyser.
Om att analysera bakomliggande orsaker till problem
Smärta  och smärtanalys; Hormoner  och hormonanalys

16.00     Kursen slut.

2 thoughts on “Plan: Handlinskurs i Agility og Anders Hallgren seminarHallgren”

  1. ÅÅÅååå du er heldig som får vært på seminar til helgen! Jeg hadde meldt meg på OG betalt, men desverre måtte jeg jobbe ;( krise på jobb.

    Du må notere MASSE og gi kopi til meg !!! Deal ?? !! 😀

  2. Kjenner jeg er litt spent på hva dette går ut på egentlig… 😉 Skal notere masse! Kjipt du måtte jobbe, men det er cash inn da 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *