Samling 1: Myk Tradisjonell Trening – Hundeinstruktørutdanning

Via GoodDog Center går jeg Hundeinstruktørutdannelsen til Hundens Utbildningsakademi. Samling 1 fokurserte på myk tradisjonell hundetrening.

Cavalier Penny GoodDog © IvrigHund.com
Cavalier Penny GoodDog © IvrigHund.com

Myk tradisjonell trening: går ut på å lære hunden hva den skal gjøre ved bruk av belønninger og ros, treningsmetodene er i konstant utvikling, fokus på det hunden gjør rett. Dette er en positiv utvikling fra tradisjonell hundetrening hvor det typisk er brukt korrigering og tilføring av straff og fokus på hva hunden ikke skal gjøre.

Nedenfor er en kort oppsummering av helgens temaer.

Dag 1:

 • Presentasjon av deltakerne og instruktørene: Natasja Ravenklint, Malvina Ravenklint, Tess Erngren.
 • Spørsmål om lekser
 • Teori: Hva er hund? Domestisering av ulv. Ulikher og likheter ulv og hund.
 • Signaler: “Bra/Dyktig“: fortsett med det du gjør (f.eks. det er bra at du sitter der). “Versågod“: øvningen er slutt, gjør det du vil. “Hopp og lek“: Helt ferdig med treningen/øvelsen.
 • Myk tradisjonell trening øvelser i teori og praksis: bla: kontaktøvelser, stopp.

Dag 2:

 • Diskusjon: Forstyrrelsestrening / Omvendt lokking
 • Teori: Hvordan skape en god relasjon.
  – Lederskap – er det selvsagt? Rangordning vs familie-relasjon.
 • Teori: Trygghet og rutiner: mat, tur, innhold på tur, aktiviteter. Regler skaper ordning. Hva ønsker vi hunden skal gjøre?
 • Gjennomgang av Anders Hallgren lederskapstest.
 • Myk tradisjonell trening teori & øvelser, bla: innkalling, bli, sitt/ligg/stå.
 • Teori: Dominans – bare en del av dynamisk system. Ulv gjør alt for å unngå konflikt.

Dag 3:

 • Utdeling av raser, disse skal det skrives rasepresentasjon om.
 • Diskusjon: Kurs & teori – hva bør teoridelen inneholde?
 • Diskusjon: Lederskap – Per Jensen (veileder), Wolfman & Dog Security.
 • Diskusjon: Hvordan formidle myk trening i media?
 • Myk tradisjonell trening øvelser, bla: innsitt, sitt/ligg/stå, oppmerksommhetslyd, gå pent i bånd.
 • Teori: Relasjon og samarbeid. Tillit. Samarbeid, aktivisering, nesearbeid, balansering, problemløsing.
 • Teori: Innlæring (klassisk betinging vs operant betinging).

Dag 4:

 • Teori: Belønning mest effektiv. Straff nest mest effektiv. Minst effektiv: belønning & straff. Hvilken relasjon ønsker jeg til min hund?
 • Teori: Trenere og belønningsbasert trening; Bob Bayley, Ken Ramirez.
 • Myk tradisjonell trening øvelser, bla: sitt (rotrening), forbud, hilse pent.
 • Teori: Hva er belønning? Variere belønning med godt & blandet. Rangering av belønninger.
 • Teori: Tradisjonell innlæring vs moderne innlæring. Kommando vs signal. Feilmarkering?
 • Signaler: lag en ordliste over ord hunden skal forstå – beskriv hvordan de ser ut. Vær tydelig på hva de betyr.
Cavalier Penny GoodDog © IvrigHund.com
Cavalier Penny GoodDog © IvrigHund.com

Kilder: Hundens Utbildingsakademi, GoodDog, Store Norske Leksikon, Canis, Lillian Sundseth, Dogma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *