Samling 3: Klikkertrening & Innlæringspsykologi, Hundeinstruktørutdanning

Samling 3 av Hundeinstruktørutdanningen til GoodDog Center & Hundens Utbildningsakademi hadde temaene “Klikkertrening & Innlæringspsykologi”.

Dag 1:
Temaene for dag 1 var Klikkertrening, hvordan lærer hunden, klikkertreningens historie, regler, ordforråd/gramatikk. I tillegg hadde vi øvelser som gikk på å øve opp våre egne ferdigheter med klikkeren og snakket om kriterier for trening og om å føre treningsdagbok.

Vi  forsøkte oss også på en definisjon av klikkertrening:

–          “Fokus på det vi vil hunden skal gjøre mer av, markere det hunden gjør rett og belønne det”.

  • Klikk = belønning
  • Timing = Når klikker vi?
  • Kriteriet = For hva klikker vi?
  • Belønningskvalitet / Forsterkningskvalitet = Med hva belønner vi? Hvor bra er det?
  • Belønningsfrekvens / Forsterkningsfrekvens = Hvor ofte belønner du?
  • Belønningsplassering = Hvor belønner vi?
  • Link: Hundens Utbildingsakademi tilbyr et gratis hundemagasin på nett “Hundens Värld

Dag 2:

Vi startet dagen med klikkertreningsleken, med og uten belønningsplassering, hvor hver av deltakerne skulle få “hunden” (mennesket) til å utføre en oppgave ved hjelp av klikk og “belønning”. En morsom lek for å trene opp seg selv og få føle på hva hunden kan gjennomgå ved forming av atferder.

Øvelser med hund: innklikking (klikk = belønning) , målhånd/target, kontakt, sitt og 101 ting å gjøre med en stol.

Tilbake i teorilokalene snakket vi om klassisk og operant innlæring, generalisering, diskriminering, konsekvenser som styrer atferd (positiv forsterkning, negativ forsterkning, positiv straff, negativ straff og utslokning). og oppgaver med å finne ut hva er atderden og konsekvensen.

Noe legges til Noe tas bort
Atferden øker Positivt forsterkning.
(Tilføre forsterkning)
Noe som legges til: ØKER atferden.
Negativ forsterkningNoe som tas bort: ØKER atferden.
Atferden minsker Positiv straff
(Tilfører straff).
Noe som legges til: MINSKER atferden.
Negativ straffNoe som tas bort: MINSKER atferden.

 Dag 3:

Temaer for teorien var kvalitetssikring, signaler og signal stabilitet – hvordan få hunden til å utføre det vi ønsker den skal gjøre når vi sier det. I tillegg var det snakk om kjeder, og ulike treningsmetodene en kan benytte seg av; fange atferd (capturing), tilrettelegge miljø, måltrening (targeting), forme atferd (Shaping), lokking/luring og uforenelige atferder (sitt er uforenelig med hopp).

Øvelser med hund: Forbudt neve (ikke ta godis fra neven), sitt, ligg, stå (frivillig), legge på signal.
image

 Kilde: Hundens Utbildingsakademi. Foto:static.squarespace.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *