Bruks: Aktivitetskveld & Runderings-observatør

Bedre sent enn aldri! 17. juni var vi på Aktivitetskveld i Retrieverklubben med Trond Reiholm fra Norske Redningshunder. I tillegg var jeg observatør på runderings/brukskurs med Tom Larsen.

Aktivitetskvelden var delt opp i 4 poster:

  1. Informasjon og teori om spor
  2. Gå ut et spor (som ble verdens korteste for Penny siden vi krasjet med en busk og ikke ville ødelegge andres spor)
  3. Observere Redninghundarbeid i praksis med markering (varsling) på gjenstand og “bortgått” person.
  4. Observere Feltarbeid i praksis.

Runderings/brukskurs med Tom Larsen

15.6 var jeg noen timer å observerte Runderings/brukskurs med Tom Larsen i regi av GHK. Jeg fikk se ulike ekvispasjer som hadde valgt seg ut enten spor eller rundering som sin hovedgren i kurset.

I første periode observerte Tom og noterte seg hva de ulike deltakerne gjorde og hvilke rutiner de hadde / ikke hadde i treningen, og var opptatt av at også deltakere og observatører kunne komme med tilbakemeldinger til ekvipasjene. Senere i kurset kom Tom inn med tips og triks til deltakerne.

Det var interessant å legge merke til at observasjonsevnen min har utviklet seg noe, med lite / ingen kunnskap om rundering kunne jeg fremdeles se hva fører og hund gjorde og notere meg det.

Noen hunder behøvde en fører som tok hundens oppmerksomhet, mens andre behøvde mindre oppmerksomhet slik at de kunne klare og jobbe mer selvstendig. Både utsending i skogen, og avlevering av bitt ble diskutert.

Noe av det mest interessante syntes jeg var å se en fersk hund og hvordan den tok initiativ til en fremmed og kunne la seg lokke inn i skogen med belønninger, for så etter kun et par økter se personen forsvinne og oppsøke den i skogen.

 

Norske Redingshunder Temakveld Retrieverklubben ©IvrigHund.com
Norske Redingshunder Temakveld Retrieverklubben ©IvrigHund.com
Norske Redingshunder Temakveld Retrieverklubben ©IvrigHund.com
Norske Redingshunder Temakveld Retrieverklubben ©IvrigHund.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *