Samling 7-9: Hundeinstruktørutdanning

Samling 7: Hundens Språk – Ulvens Dialekter & Etologi 25-27.10.13, Instruktørutdanning, Hundens Utbildingsakademi & GoodDog Center

Samling 7 var temaene Hundens språk – Ulvens dialekter & Etologi:

Ulvens språk – Hundens dialekter, GoodDog Center

 • Hvorfor sosialisering av ulv
 • Flokkstruktur og kommunikasjon
 • Hvordan ser signalene ut – og hva betyr de
 • 4 F: Flee, Fool Around, Freeze, Fight
 • Språkvanskelighet
 • Bruke signalene selv?
 • Wolfcamp

Etologi

 • Etologi: Læren om dyrs atferd og dets årsaker
 • Etologien og dens utvikling.
 • Hundens utvikling
  • Foster – Valp – Unghund
  • Forstå hunden og hva den gjør.
 • Atferd
  • Stimuli, Sanser, Stress, Redsel, Aggresjon, Fight, Flight, Freeze,
  • Signal, “Dempende signaler?”
 • Lederskapets historie
 • Mentalitetstester & momenter

Samling 8: Foretak, Instruktørens rolle & Massasje 15-17.11.13, Instruktørutdanning, Hundens Utbildingsakademi & GoodDog Center
Samling 8 var temaet foretak, instruktørens rolle & massasje:

Eget foretak:

 • Forutsetninger for å lykkes, fakta, spørsmål
 • Planlegge, Idé
 • Markedsføring, Hjemmeside, Sosiale nettverk
 • Foretaksform
 • Budsjett, Bokføring, Moms

Massasje:

 • Massjens effekter
 • Når og hvorfor man skal / ikke skal massere
 • Åsak til skader
 • Hundens anatomi
 • Muskler og funksjoner, Muskel- og leddlære
 • Råd for massasje
 • Massasjegrep
 • Massasjeopplegg
 • Stretching – hvorfor/hvorfor ikke

Instruktørens rolle:

 • Hva husker vi
 • Lærerens rolle, mål, planeggigng, leksjon/forelesning, formidling/fremføring, selvtillit, hjelpemidler.
 • Tilhører
 • Innlæring & Innlæringssirkel
 • Kommunikasjon
 • Utseende

 

Saming 9: Examinasjon 13-15.12.13, Instruktørutdanning, Hundens Utbildingsakademi & GoodDog Center

Siste samling var det tid for eksaminasjon:

 • Dag 1: Teoretisk prøve
 • Dag 2: Muntlig fremføring av eksamensoppgaven “Gå pent i bånd”.
  • Høre på muntlige fremføringer.
 • Dag 3: Praktisk prøve, legge opp og avholde et kursopplegg med gruppe.
  • Høre på muntlige fremføringer.
 • Examensinnlevering: “Gå pent i bånd”.

Når alt teorietisk, praktisk, muntlig og innleveringsoppgaver ble levert inn ble jeg 2013/2014 titulert:

 • Sertifisert hundeinstruktør
 • Sertifisert hundeinstruktør med klikker
 • Sertifisert hundeinstruktør og dommer i RallyMixens Treningsklasse

Kilde: Hundens Utbildingsakademi, GoodDog Center.