Samling 1: Problemhundtrenerkurs

ProblemHundTrenerKurs Samling 1: 22-23.3.14

Operant Conditioning | Operant læring | Foto: http://lifeasahuman.com | IvrigHund.com
Operant Conditioning | Operant læring | Foto: http://lifeasahuman.com | IvrigHund.com
 • Praksiskurs: Teori er praksis orientert
 • Arbeide med problematferd er nytt, mye å lære og utvikle
 • Årsaksbehandling og symptombehandling
 • Tradisjonell trening er symptombehandling
 • Presentasjon av personer

Helgens innhold/ teori

 • Hundetreningens historikk
 • Atferd
  • Hundens naturlige atferd
  • Hva er problematferd
  • Kundene & problematferd
  • Årsaker og symptomer
  • Hva styrer atferd, hva skaper, opprettholder og reduserer atferd?
  • Hvordan påvirke atferd & følelser
 • Operant læring (bevisst læring), klassisk læring (følelser).
 • Hvorfor virker BAT (Behaviour Adjustment Training)
  • Følelsesmessig, gradvis tilvenning: atferden å gå imot øker
 • Læring
 • Hverdagslydighet: grunnlaget for å jobbe med problemer/problematferd
  • Grunnleggende øvelser for problemhunden
  • Treningsopplegg hverdagslydighet for problemhunden
  • Håndteringstrening
  • Innkalling
  • Belønning

Praksis

 • Hverdagslydighet
 • Hundens stressnivå under trening
 • Grunnleggende øvelser problematferd
 • Håndteringstrening

Operant læring/ Bevisst læring

 • Positiv forsterking
 • Negativ straff: fjerne noe fysisk
 • Ekstinksjon: Tilbakeholde noe
 • Motivere
 • Kontakt
 • Trygghet
 • Positiv straff
 • Negativ forsterkning (kan ikke brukes uten positiv straff)
 • Demotivere
 • Avstand
 • Utrygg/redd
 • Passivitet
 • Aggresjon
 • Negative påvirkninger

 Lekse / pensum

 • Teori: Les om sensitisering, desensitisering, flooding og motbetinging
 • Praksis: Trene din hund i alle miljø i grunnferdighetene for problematferd
 • Skriftlig: Treningsopplegg, treningsplan, dagbok
 • Treningsopplegg:
  • Oversikt over øvelser
  • Rekkefølger på øvelser
  • Krav for å gå videre til neste øvelse.
  • Generalisering og en klar målsetting
 • En timeplan skal settes opp etter dine muligheter til å følge planen.
 • Forberedelse: Forberede å undervise kunden i grunnferdigheten for problematferd
 • Grunnøvelser: Kontaktlyd, kontaktøvelser, “kindereggøvelsen”, gå bakover, gå tilsides og komme i posisjon og springe fort vekk.

Bøker:

 • “100% positiv hverdagslydighet”
 • “100% positiv problemløsning”
 • “Behavior adjustment training”

Foto: vsh-verband-hundeschulenlifeasahuman.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *