Læringsteori, teoretisk og anvendt – NMBU

Læringsteori, teoretisk og anvendt – 5 sp*

Kursbeskrivelse:

For å kunne hjelpe eiere av hund, katt og hest med problem-atferd, er det viktig med en grundig innføring i hvordan dyr (og mennesker) lærer. Vi ønsker å tilby både en teoretisk og anvendt atferdsanalytisk vinkling til temaet, og viktige temaer vil være: habituering, sensitisering, assosiativ læring, kognitive teorier i læring (hukommelse, theory of mind og sosial læring). Sammenhengen mellom lærings-teori og utviklingen av problematferd (f.eks. fobier og stereotypier) vil bli tatt opp. Hvordan atferdsterapi bruker læringsteorien vil også være et viktig tema.
Dette kurset foreleses på engelsk.

Mennesker har forskjellige måter å lære nye ting på, og det vil bli lagt vekt på hvordan vi best kan bruke kunnskapen om dette for et bedre menneske-dyr forhold.

Kurset inngår, som kurs nr 3, i vår kursserie for atferdskonsulenter. Du er ikke garantert å få plass på flere kurs i kursserien selv om du gjennomfører dette kurset. Det går i hvert fall  2-3 år før hele kursserien er gjennomført. Les mer om kursserien her: www.nmbu.no/studier/evu/kurs/node/28774

*Examen ikke avlagt – Kursbevis utsendes.

Målgruppe

For å få plass på kurset, må du ha bestått eksamen i Etologi hos hund, katt og hest, eller Etologi og antrozoologi (5 studiepoeng), eller andre tilsvarende kurs eller utdannelse.

Læringsmål for Læringsteori, teoretisk og anvendt.

Etter kurset skal deltakerne kunne:

Kunnskap og forståelse

Forklare de viktigste teorier, begreper og metoder innen teoretisk og anvendt læringsteori.

Ferdigheter

Observere og kartlegge ulike trenerferdigheter hos klienter.
Se sammenhengen mellom læringsmetoder og utviklingen av problematferd hos klienter.
Inneha verktøy for å utvikle program for modifisering av atferdsproblemer.
Lede klienten til å velge treningsmetoder som er godt teoretisk fundert.
Holdninger og etikk
Forstå betydningen av grunnleggende kunnskap i læringsteori som basis for atferdsrådgivning og atferdsmodifikasjon
Forstå betydningen av å bruke læringsteori for å gjøre læringen mest mulig effektiv.
Forstå hvordan forskjellige læringsmetoder kan påvirke dyrets velferd.
Erverve ytterligere kunnskap i læringsteori etter kurset.
Reflektere over – og kunne endre egen praksis.

Læringsmål

Etter kurset skal deltakerne kunne:

Kunnskap og forståelse

 • Forklare de viktigste teorier, begreper og metoder innen teoretisk og anvendt læringsteori

Ferdigheter

 • Observere og kartlegge ulike trenerferdigheter hos klienter
 • Se sammenhengen mellom læringsmetoder og utviklingen av problematferd hos klienter
 • Inneha verktøy for å utvikle program for modifisering av atferdsproblemer
 • Lede klienten til å velge treningsmetoder som er godt teoretisk fundert

Holdninger og etikk

 • Forstå betydningen av grunnleggende kunnskap i læringsteori som basis for atferdsrådgivning og atferdsmodifikasjon.
 • Forstå betydningen av å bruke læringsteori for å gjøre læringen mest mulig effektiv
 • Forstå hvordan forskjellige læringsmetoder kan påvirke dyrets velferd
 • Erverve ytterligere kunnskap i læringsteori etter kurset
 • Reflektere over – og kunne endre egen praksis

Undervisning

Kurset gjennomføres med undervisning i to helgesamlinger. Det er obligatorisk deltakelse i all undervisning for å få bevitnelse med studiepoeng.

Eksamen

Eksamen er frivillig og avholdes i henhold til NMBUs regler. Det er en oppgave med innleveringsfrist en tid etter andre samling. Den evalueres med «bestått» eller «ikke bestått». De som ikke avlegger eksamen, men gjennomfører kurset, vil få utstedt kursbevis.

Foreleser

På dette kurset vil du møte en topp internasjonal foreleser.
Kurset foreleses på engelsk.

Anne McBride, PhD, er ansatt ved Universitetet i Southampton og veileder masterstudenter innen ”Companion animal behaviour counselling”. Hun har utdannelse innen psykologi og dyreatferd, og er medlem av UK Registry of Canine Behaviourists og Association of Pet Behaviour Counsellors.

Studiekompetanse

For å kunne gå opp til eksamen kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema for vurdering av realkompetanse finner du på SEVUs nettside, www.nmbu.no/evu. På toppen av siden finner du en link til «studiekompetanse».

Pensumlitteraturen i kurset er på engelsk.

Tid og sted

1. samling: 23. – 24. februar 2019
2. samling: 9. – 10. mars 2019

Oppstart- og avslutningstider for begge samlingene:

• Lørdag: kl. 1000 – 1900
• Søndag: kl. 0900 – 1800
Begge samlingene gjennomføres på Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU.

Påmeldingsfrist

Ved påmelding må du bekrefte om du tidligere har deltatt på kurset Etologi og antrozoologi, eller du må beskrive hva du har av tilsvarende utdannelse. Tilsvarende utdannelse må godkjennes av vår faglærer før du tildeles plass. Vi prioriterer de som ønsker å delta på hele kursserien. For øvrig gjelder «førstemann til mølla» prinsippet ved tildeling av plasser. Det er et begrenset antall plasser.

Faglig spørsmål rettes til:

Professor Bjarne O. Braastad.
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Senter for etter- og videreutdanning
ved Per Braarød Østby

Undervisningsplan

Undervisningsplan SEVU-kurs 19126
Læringsteori – Teoretisk og anvendt – 2019 – 5 sp

Learning Theory – Theoretical and Applied
Teacher: Dr. Anne McBride, University of Southampton, UK

A. Teaching plan 1st gathering 23-24 February 2019

DAY 1

Time  Theme        Lecturer 10.00h  Welcome. Information         AMcB all day 10.15 – 12.30     Introduction to learning one: influential factors    
12.30 – 13.20   Practical considerations to enhance learning in animals           
14.15 – 15.30 Introduction to learning two: the basic principles
15.30 – 16.30   Introduction to learning three: Habituation and Classical Conditioning    
17.00 – 18.45 Classical conditioning  continued. Introduction to learning four: operant conditioning
18.45 – 19.00   Questions and evaluation of first day       

DAY 2

09.00 – 09.15 Review of Day One       AMcB all day
09.15 – 12.00 Introduction to learning four: operant conditioning continued
12.00 – 13.00 Applied science: mechanics of clicker training     
14.00 – 15.30 Training the handler: factors affecting human learning  
16.00 – 17.00 Training the handler: factors affecting human learning
17.00 – 17.30  Introduction to learning 5: Beyond the basics, beyond the dog 17.40 – 18.00 Review and discussion       

B. Teaching plan 2nd gathering 9-10 March 2019

DAY 3

Time Theme  Lecturer 1000 Welcome. Information AMcB all day  
10.15 – 12.00  Review, recap
11.00 – 12.00  Training and Training plans – for what, for who, how, where?   
12.00 – 13.00   Practical animal session, one   
14.00 – 14.45     Review of practical – where to next    
15.00 – 16.00 Practical animal session, two  
16.30 – 17.30  Prevention and rehabilitation tools  
17.30 – 19.00 Applying the theory to problem behavior: Dealing with fear  

DAY 4

09.00 – 11.30 Review of yesterday’s practical, putting behaviour on cue;  lengthening and strengthening behaviour AMcB all day  
12.00 – 13.00     Practical animal session        
14.00 – 15.00 Practical animal session   
15.00 – 15.30 Practical animal training: what have we learned?  
16.00 – 17.45   Group work: applying the science to problem prevention  and solving control problems
17.45 – 18.00  Final Questions, Evaluation of course  

C. Individual home work

Examen ikke avlagt. Kursbevis utsendes*

After second gathering, all participants shall submit a written report on a given topic or questions from the gatherings, based on the textbooks and PP files. Deadline 23rd April 2019 at 12.00h, online submission on Canvas. The reports will be evaluated by censors and graded as Pass or Not pass. To obtain Pass, the report must be evaluated within the range A-C in the A-F system.

Kursserie for atferdskonsulenter

Sammen med Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr har Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) hatt en kursserie med sikte på å utdanne atferdskonsulenter som kan hjelpe hunder, katter og hester samt eiere og familier av disse. Vi tar sikte på å starte en ny runde av denne serien høsten 2017.

I de siste ti årene har det vært stor utvikling innen forskning på hest-, hund- og katteatferd, og mye av dette vil bli presentert i løpet av kursserien. Målsettingen med kursene er at alle skal lære mye, uansett erfaringsbakgrunn. Er du selvlært, har verken du eller omgivelsene noen garanti for at kompetansen din er tilstrekkelig. Det å ta en eksamen kan være fint for å bekrefte for seg selv hva en kan og ikke kan.

Kursserien består av følgende kurs

 • Etologi hos hund, katt og hest.
 • Dyrevelferd og lovgivning.
 • Læringsteori, teoretisk og anvendt.
 • Nevropsykologi og psykofarmakologi.
 • Atferdskonsultasjon, observasjon, kartlegging og veiledning.
 • Atferdsproblemer hos hund, katt og hest, kliniske kasus.

Kursene arrangeres som enkeltkurs, med påmelding etter hvert som de settes opp. Selv om man får plass på ett kurs, er man ikke garantert plass på de neste. For at et kurs skal startes, må vi ha et tilstrekkelig antall med deltakere. Kurs nr 1 til 3 kan man ta i valgfri rekkefølge. Mange har tatt ett eller to av disse og gitt seg med det. Kurs nr 4 til 6 må tas i den rekkefølgen, og det er krav om at man må ha bestått de forutgående kursene.

Vi tar sikte på at alle seks kursene er gjennomført innen sommeren 2019, men vi tar forbehold om dette. Kursavgiftene vil ligge ca i området 9 – 13.000,- kr pr kurs, i tillegg til kurslitteratur. Mye av kurslitteraturen er på engelsk, og flere av kursene foreleses på engelsk.

Hvert kurs går over to samlinger, to eller tre dager pr samling. Eksamen er i form av en prosjektoppgave som leveres noen uker etter siste samling. Bestått eksamen gir fem studiepoeng fra universitetet vårt.

Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr har en sertifiseringsordning for atferdskonsulenter. Disse seks kursene dekker teorikravet. NMBU har ikke noe med denne sertifiseringsordningen å gjøre. Du kan lese mer om dette på www.nafs.no. Legg spesielt merke til at det kreves utdannelse på bachelornivå eller tilsvarende for å bli sertifisert.

Kontaktperson SEVU
Per Braarød Østby

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *